Kötbérmentességi akció a VASIVÍZ ZRt.-nél

részletek a tovább gombra kattintva

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a

VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓT hirdet!

 

Társaságunk átfogó szennyvízhálózati ellenőrzést végez, amelynek célja a használatban lévő, de be nem jelentett szennyvízbekötési helyek felderítése.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvíz-szolgáltatás igénybevétel bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, melyre Üzletszabályzatunk szerint kötbért érvényesíthetünk.

A fentieken túl visszamenőlegesen a szolgáltatás ellenértékét is meg kell fizetni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX: törvény 51.§ (6) bekezdése értelmében, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött, így jogosultak vagyunk az igénybevett szolgáltatást visszamenőleg maximum 5 évre érvényesíteni.

Amennyiben Tisztelt felhasználónk a szolgáltatás igénybevételének kezdetét hitelt érdemlően igazolni tudja - például az alábbi dokumentumok valamelyikével - akkor a csatornadíj számlázást az igazolt időponttól indítjuk, ellenkező esetben a jogszabályi előírás szerint járunk el:

-          használatbavételi engedély (lakhatási engedély)

-          adásvételi-, bérleti- ajándékozási-, stb. szerződés,

-          a rákötést igazoló számla,

-          stb.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a KÖTBÉMENTESSÉGI AKCIÓ keretében 2018. február 28-ig történő bejelentések esetében a kötbér érvényesítésétől eltekintünk.

Üzletszabályzatunk szerint érvényesíthető kötbér mértéke:

-          lakossági felhasználó esetében                                 100.000,- Ft

-          közületi felhasználó esetében                                   200.000,- Ft

Kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel és haladéktalanul keressék fel Ügyfélszolgálatunkat, Fiókirodáinkat. Az ügyintézési címeket és ügyfélfogadási időket a www.vasiviz.hu honlapunkon megtalálják.

 

KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓNKAT 2018. február 28-ig kiterjesztjük az Üzletszabályzatunk 11.3. pontja alatt felsorolt további szerződésszegések miatt kivethető kötbérekre vonatkozóan is.

Pl.:

-          tulajdonosváltozás és egyéb adatváltozás

 késedelmes bejelentése:                                90 napon túli késedelem esetén: 5.000,- Ft

                                                                      180 napon túli késedelem esetén: 10.000,- Ft

-          a fogyasztásmérő vagy bármely

részének leszerelés, rongálása esetén:             10.000,- Ft + számított vízmennyiség x vízdíj x 2

-          csapadékvíz bevezetése elválasztott

rendszerű szennyvízhálózatba:                                  15.000,- Ft

-          a felhasználó nem gondoskodik a vízmérő

fagy elleni védelméről, a vízmérőakna

karbantartásáról:                                            2.000,- Ft

-          a felhasználó a saját kút hálózatot

összeköti a közüzemi hálózattal:                    30.000,- Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. március 1-től Társaságunk megkezdi a felhasználási helyek és a felhasználói bejelentések ellenőrzését!

Éljen a lehetőséggel, mert 2018. február 28-át követően már nem kívánunk eltekinteni a kötbérek érvényesítésétől, mely jelentős terhet jelenthet az Önök számára.