Az arfikai sertéspestissel kapcsolatos felhívás


FELHÍVÁS

Az Országos Főállatorvos 1/2018. számú határozata alapján

Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) megelőzésére és korai
felismerésére, vonatkozó intézkedések hatékonyságának növelése
érdekében az alábbiakra hívom fel az állattartók figyelmét:

- Minden állampolgár, aki elhullott vaddisznót talál,
haladéktalanul be kell jelentenie az illetékes vadásztársaságnak,
vagy járási hivatalnak a hulla fellelési helyének leírásával.
- A sertéstartóknak 24 órán belül jelenteniük kell a szolgáltató
állatorvosnak, ha sertésük megbetegedett, vagy elhullott.
- A sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a
járványvédelmi előírások betartására, meg kell akadályozniuk,
az esetleges vadállománnyal történő érintkezést.
- Sertésekkel élelmiszerhulladék ( moslék) etetése szigorúan tilos,
amennyiben bizonyítást nyer, hogy a mosléketetésre
vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték, az érintett
sertésállomány állami kártalanítás nélkül felszámolásra kerül.

Celldömölk, 2018.04.20.

Dr.Tóth Zoltán
járási főállatorvos